Allingåbro Skytteforening

     Velkommen til 

Allingåbro Skytteforening

Indendørsbaner:  

Industriparken 22, 8961 Allingåbro

Udendørsbaner: 

Tøjstrupvej 37D, 8961 Allingåbro

Sommersæson på udendørsbanerne 

(Riffel / jagt- & pistolskydning)

Åbningstider lørdag fra kl. 9,00

Onsdag aften fra kl. 18,00 (første aften 3. maj)

Sidste skydning lørdag sælges kl. 13,00

Udover disse skydetider er der kursus/konkurrenceskydning følgenede søndage

4. Juni - 25. juni - 13. August - 27. August

Efter 16. Maj er der også mulighed for at træne

jagtriffel onsdag aften fra kl. 18,00

Indtil da er jagtbanerne onsdag udlejet til jagtforeninger

Sommersæson indendørsbanerne 

(Riffel- & pistolskydning)

Åbningstider mandag 

fra kl. 18,30 - 21,00

Børn / børnehold fra kl.18,30

Der vil være uddannede trænere

Sidste torsdag på indendørsbanerne er den 27 april

første aften på udendørsbanerne er onsdag den 3 maj

Det opfordres til at  kontakte  formanden  bestyrelsen /inden køb og salg af våben,så papirgangen/arbejdsmængden mindskes