Riffelskydning

Skydning på kortdistance med gevær 

Kortdistance er en begyndervenlig disciplin, som også appellerer til børn. Der er mindre rekyl (det vil sige at geværet ikke slår så hårdt mod skulderen, som når man skyder langdistance) og mindre støj, end når man skyder på længere distancer. Det er også billigere i ammunition at skyde på korte distancer.

Al skydning på kortdistance foregår med cal. .22.

Facts om kortdistanceskydning:

 • I indendørs sæsonen, der strækker sig fra 1. september til 30. april, skyder man på bane med afstanden 15m
 • I udendørs sæsonen, der strækker sig fra 1. maj til 1. september, skyder man på bane med afstanden 50m
 • Der skydes på papskiver på 15m og 50m
 • Omkring 470 skytteforeninger har 15m baner
 • Omkring 235 skytteforeninger har 50m baner 
 • Faldmål, som man kender fra skiskydning, er en disciplin, hvor papskiverne er afløst af faldmål, der klapper ned, hvis man rammer
 • Sommerbiathlon er kombineret løb og skydning på faldmål - en slags skiskydning i løbesko
 • Luftskydning på 15m er også en disciplin
 • Der holdes Danmarks Mesterskaber i slutningen af sæsonen i henholdsvis marts og september


Skydning på langdistance med gevær

For mange skytter gælder, at det er fascinerende at skyde på lange afstande, hvor præcisionen bliver sat på en hård prøve.

På 200m og 300m skydes med våben med calibre mellem .6,5 og 7,62.

Facts om langdistanceskydning:

 • Der skydes på baner, der er 200m og 300m lange
 • Omkring 125 skytteforeninger har 200m baner
 • Kun mellem 15 og 20 skytteforeninger har 300m baner 
 • Der skydes kun i udendørs sæsonen, der strækker sig fra 1. april til 30. september
 • Terrænskydning kan derimod skydes hele året
 • Der skydes på papskiver
 • Hurtigskydning med snæver tidsbegrænsning er en disciplin på 200m
 • Sæsonen afsluttes med et DM i Vingsted i september


Terrænskydning - langdistance

Hvad er terrænskydning:

Terrænskydning er en tidsbegrænset skydning, hvor man skyder mod faste eller bevægelige mål på ukendte afstande. Skydningen foregår som regel i militært terræn og kan dyrkes året rundt.

Terrænskydning er en naturoplevelse i sig selv, men det er også en skydning, der udfordrer skytterne på mange fronter: Fx skal de kunne vurdere afstand, vind- og lysforhold. Det er heller ikke uvæsentligt at have en god kondition, så man kan falde til ro, når man har gået en lang strækning mellem stationerne.